Oferta

Energia Elektryczna

FIGENE Energia jako spółka obrotu specjalizuje się w obsłudze Klienta Biznesowego na terenie całej Polski. Dzięki nowoczesnemu podejściu do kwestii energii, możemy świadczyć najwyższej jakości usługi, ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania klienta.

Grupa kapitałowa, do której należy FIGENE Energia, realizuje projekty budowy odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować naszym Klientom energię elektryczną pochodzącą również w 100% z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich oczekiwaniach, a z pewnością zaproponujemy satysfakcjonujące rozwiązanie! 

Dystrybucja Energii

Oferta skierowana jest w szczególności do właścicieli istniejących sieci dystrybucyjnych zaopatrujących w energię elektryczną grupy podmiotów gospodarczych. FIGENE Energia jest zainteresowana przejęciem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach użyteczności handlowo – usługowych, biurowcach, zabudowaniach wielorodzinnych oraz obiektach zlokalizowanych w strefach obszarów przemysłowych. Po przeprowadzonej akwizycji wszelkie niezbędne modernizacje i dostosowania sieci do zakupu energii na wolnym rynku są przeprowadzane przez FIGENE Energia

Przejęcie przez FIGENE Energia infrastruktury elektroenergetycznej w dwóch wariantach:

 • Odkupienie – jednorazowa opłata na podstawie wyceny infrastruktury,
 • Dzierżawa – ryczałtowe, okresowe wynagrodzenie za wydzierżawienie infrastruktury

Po zakończeniu procesu akwizycyjnego FIGENE Energia zajmuje się kompleksową obsługą w dziedzinie dystrybucji i obrotu energią elektryczną na przejętym obszarze, zdejmując w ten sposób obowiązek z dotychczasowego właściciela sieci. FIGENE Energia jest bezpośrednią stroną handlową dla wszystkich odbiorców w ramach przyłączonej sieci. Każdy z klientów otrzymuje odrębną fakturę na każdy punkt poboru energii. FIGENE Energia będzie gwarantował wszystkim przyłączonym do swojej sieci swobodny dostęp do rynku energii i wybór dowolnego sprzedawcy energii w myśl zasady TPA.

Dla kogo kierowana jest niniejsza oferta:

 • Właściciele infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach komercyjnych, np. centra handlowe, biurowce
 • Właściciele infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach przemysłowych np. powstałych po restrukturyzacji upadłych lub reprywatyzowanych zakładów

Co oferujemy:

 • zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu
 • obsługa stacji transformatorowej, obejmująca wszelkie sprawy pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów
 • eksploatacja infrastruktury sieciowej (odpowiedzialność prawna i finansowa za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej; rozwój i bieżąca konserwacja systemu elektroenergetycznego; stały serwis infrastruktury sieciowej)
 • świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego
 • comiesięczny odczyt liczników energii elektrycznej (manualna / zdalna)
 • fakturowanie i rozliczanie odbiorców (wystawianie faktur, obciążanie odbiorców, windykacja należności)

Korzyści ze współpracy z FIGENE Energia:

 • jednorazowe lub okresowe wynagrodzenie za sprzedaż lub dzierżawę infrastruktury
  przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na FIGENE Energia.
 • brak kosztów wysoko wykwalifikowanego personelu
 • brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą
 • brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych
 • brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektryczne

W przypadku nowych inwestycji jesteśmy jako FIGENE Energia zainteresowani również udziałem w budowie infrastruktury elektroenergetycznej i przyłączeniem obiektu do sieci. Głównym obszarem działalności spółki w tym zakresie jest budowanie i zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną w obiektach handlowych, biurowych i w strefach obszarów przemysłowych.

W tym segmencie możemy włączyć się do realizacji projektu na etapie planowania i samodzielnie wykonać i sfinansować budowę niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, lub też pozostawić wykonanie przyłączenia i budowy infrastruktury na barkach generalnego wykonawcy obiektu i odkupić infrastrukturę elektroenergetyczną po jej uruchomieniu. Kwota odkupu wynikała będzie z wyceny infrastruktury elektroenergetycznej oraz poniesionych nakładów na jej wybudowanie. Oba modele dostosowane są do aktualnego stadium realizowanego projektu i zaawansowania prac.

Dla kogo kierowana jest niniejsza oferta:

 • Inwestorzy i deweloperzy – centra handlowe, budynki biurowe, zabudowa wielorodzinna
 • Zarządcy stref aktywności gospodarczej

Co oferujemy:

 • audyt projektu pod kątem optymalizacji kosztów inwestora obiektu
 • projektowanie i budowa stacji transformatorowo rozdzielczej
 • realizacja przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN/nN
 • uruchomianie dostaw energii elektrycznej
 • zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu
 • obsługa stacji transformatorowej, obejmująca wszelkie sprawy pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów
 • świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego,
 • akwizycji danych pomiarowych niezbędnych do rozliczeń z wszystkimi Odbiorcami,
 • rozliczanie, fakturowanie poszczególnych Odbiorców,

Korzyści ze współpracy z FIGENE Energia:

 • obniżenie nakładów inwestycyjnych
 • kompleksowe odciążenie inwestora od problemów związanych budową infrastruktury elektroenergetycznej
 • krótkie terminy realizacji
 • przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na FIGENE Energia
 • brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą
 • brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych
 • brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektrycznej.

Optymalizacja

Niniejsza oferta skierowana jest do wszystkich Odbiorców energii elektrycznej, którzy chcieliby w świadomy sposób zarządzać gospodarką elektroenergetyczną we własnych obiektach, oraz dostosować faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do możliwości zakupowych aby maksymalnie zoptymalizować koszty zakupu tego medium.

W ramach niniejszej oferty jesteśmy w stanie przeprowadzić kompletny audyt gospodarki elektrycznej i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie dotyczące zakupu zarówno energii elektrycznej jak i usługi dystrybucji.

Czym jest audyt energetyczny? – Tak naprawdę audyt energetyczny jest poznaniem własnych potrzeb w zakresie dostaw mediów do naszego obiektu, oraz ograniczeń technicznych, ekonomicznych i realizacyjnych w ich osiągnięciu. Bez poznania faktycznych potrzeb i zrozumienia zasad działania naszego obiektu nigdy nie będziemy w stanie właściwie i efektywnie zarządzać budynkiem. Kluczowym elementem umożliwiającym poznanie naszych potrzeb jest właściwy pomiar wszystkich wrażliwych parametrów.

Jak przeprowadzić właściwie taki audyt? – Sposobów przeprowadzenia audytu jest kilka, ale najważniejsza jest nasza determinacja. Na początku warto zastanowić się gdzie są nasze największe potrzeby i który z mediów (energia elektryczna, ciepło, chłód, gaz,….,) są naszą największą bolączką i od tego zacząć.

Realizacja wyników audytu – Stopniowe wprowadzanie zmian, zacznijmy od najprostszych modernizacji i kontrolujmy na bieżąco efekty, może najbardziej kosztowne finansowo modernizacje nie będą potrzebne albo ich skala będzie mniejsza.

Stała kontrola – Właściwe gospodarowanie energią elektryczną nie polega na ciągłym kontrolowaniu stanu licznika i zapominaniu o podstawowej działalności danego obiektu/firmy, ale wprowadzenie w życie zasad „obsługi” umożliwi utrzymanie parametrów zużycia na właściwym poziomie.

Każdy odbiorca energii elektrycznej, poza odbiorcami komunalnymi rozliczany jest za świadczone usługi dystrybucyjne poza wielkościami wynikającymi z wolumenu zużytej energii elektrycznej w danym okresie czasu również na podstawie parametrów wynikających z zamówionej i pobranej mocy. Dodatkowo na wysokość opłat z tytułu świadczonej usługi dystrybucji wpływa prawidłowo dobrana do naszego profilu – grupa taryfowa oraz charakterystyka poboru energii elektrycznej tzw. – energia bierna.

Jednym z aspektów przeprowadzanego audytu energetycznego jest sprawdzenie na podstawie naszego profilu zużycia energii elektrycznej w danym okresie czasu, prawidłowego doboru:

 • Grupy Taryfowej;
 • Mocy Umownej;
 • Współczynnika mocy (tgϕ).

Od których zależy wysokość opłat ponoszonych na dystrybucję energii elektrycznej.

Oszczędności z tego tytułu, w zależności od obiektu mogą oscylować w wysokości nawet do 20% łącznych opłat za świadczoną usługę dystrybucyjną.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej skontaktuj się z nami, a na pewno będziemy w stanie zaproponować rozwiązania, które w ostateczności sprawią, że zakup energii elektrycznej będzie tańszy!

Zarządzanie projektami

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani posiadaniem własnego źródła do wytwarzania energii elektrycznej, ponieważ uważacie że:

 • rynkowe ceny energii elektrycznej są zbyt wysokie i będą nadal rosły
 • potrzebujecie gwarancji zasilania nawet w przypadku „black-out” w sieci
 • chcemy być zasilani w energią elektryczną z ekologicznych źródeł energii elektrycznej
 • potrzebujemy nie tylko energii elektrycznej ale również ciepła i/lub chłodu.

Mamy dla Państwa idealne rozwiązanie w postaci budowy jednostek kogeneracyjnych, które zostaną włączone bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej Państwa zakładów produkcyjnych lub innych obiektów. Zapewniamy realizację takiego projektu w modelu „pod klucz” wraz z możliwością uzyskania niezbędnego finansowania oraz ewentualnych dotacji ze środków unijnych lub NFOŚ na budowę tego typu jednostek wytwórczych.

Posiadamy niezbędną wiedzę, kompetencje oraz współpracujemy z wiodącymi dostawcami technologii umożliwiające zrealizowanie najbardziej skomplikowanych projektów.

W celu zapoznania się z szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu z nami!

Kontakt

Dane adresowe

Figene-Energia.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 © Polityka prywatności