Zmiany w rejestrze Spółki.

  • Post category:Komunikaty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.06.2019 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymanego przez Spółkę w dniu 03.07.2019 roku dokonane zostały zmiany w rejestrze Spółki.

Powyższe zmiany kończą etap przekształceń, który został zapoczątkowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod koniec ubiegłego roku. Obecnie jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 100% udziałów jest spółka FIGENE CAPITAL S.A. Grupa kapitałowa na czele której stoi FIGENE CAPITAL S.A. operuje głównie w segmencie energetyki odnawialnej i skupia w swoim portfolio projekty wytwórcze realizowane w ramach odnawialnych źródeł energii. Jednym z elementów grupy kapitałowej jest spółka FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. której zadaniem jest budowa i przejmowanie aktywów sieciowych oraz prowadzenie działalności polegającej na dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Spółka FIGENE CAPITAL S.A. od 2008 roku notowana jest na parkiecie NewConnect. Szczegółowe informacje dotyczące grupy kapitałowej i spółki FIGENE CAPITAL S.A. znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.figene.pl.

Aktualne dane rejestrowe spółki to:
FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 6a lok. 13
00-513 Warszawa
Adres email: biuro@figene-energia.pl
Telefon kontaktowy : 22 100 61 30

Z poważaniem,

Zarząd Spółki FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.